Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

Statut:

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach nadany uchwałą Rady Gminy Główczyce nr 103/R/2012 z dnia 29 lutego 2012r. ( pobierz plik )

Kodeks etyki:

Kodeks etyki pracowników wprowadzony zarządzeniem nr 9/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. (pobierz plik)

Regulaminy:

Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 18/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. (pobierz plik)

Regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem nr 16/2017 z dnia 2 listopada 2017r. (pobierz plik)

Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem nr  12/2017 z dnia 1 kwietnia 2017r. (pobierz plik)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony zarządzeniem nr 5/2018 z dnia 15 lutego 2018r. (pobierz plik)