Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach na podstawie art. 13 a  ustawy o zamówieniach publicznych informuje, że w roku 2019 nie przewiduje  przeprowadzenia zamówień publicznych powyżej 30.000 euro.