Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

Działalność:

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Główczycach to instytucja, której celem jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby w zakresie kultury, sportu, czytelnictwa oraz spędzania czasu wolnego.

Wielokierunkowa działalność GOK ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców, w szczególności mieszkańców Gminy Główczyce oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury i sztuki. Wysiłek skupiony jest również na podnoszeniu jakości artystycznej i organizacyjnej imprez kulturalnych.
W ramach Gminnego Ośrodka Kultury działa 21 świetlic wiejskich w których realizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w godzinach popołudniowych. Dodatkowo, w ramach zajęć, zarówno w ramach GOKu jak i WDKu prowadzone są rożnego rodzaju zajęcia taneczne, muzyczne i plastyczne, a także zajęcia karate, break-dance oraz spotkania wolontariatu.

W ramach instytucji funkcjonują także trzy biblioteki publiczne oraz Hala Sportowa w Główczycach. Hala sportowa, jako nowy obiekt, wykorzystywana jest przede wszystkim przez gminne szkoły podstawowe, gimnazjum oraz zrzeszenia i kluby sportowe. Odbywają się w niej również zajęcia aerobik i zumba dla kobiet oraz funkcjonuje ogólnodostępna siłownia, a w szerszej perspektywie planujemy również kolejne zajęcia sportowe i inwestycje. Dbamy również o boiska sołeckie w różnych częściach naszej gminy.

Specjalizacją działalności Ośrodka Kultury jest również organizacja licznych działań plenerowych, do których zaliczyć możemy imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz sportowo-rekreacyjne. Mają one za zadanie integrację społeczności Gminy Główczyce. W ciągu roku organizowane są różnego rodzaju imprezy lokalne i sportowe. Najbardziej spektakularną imprezą kulturalną są "Gminny Festiwal Lata" oraz „Dożynki Gminne”, odbywają się u nas również inne cykliczne uroczystości jak coroczne spotkania wigilijne, andrzejki i mikołajki dla najmłodszych, konkursy na szopkę bożonarodzeniową, turnieje sportowe itd. 

Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją, która nie tylko umożliwia rozwój umiejętności i pasji ale jest miejscem spotkań i twórczej samorealizacji. Współpracujemy z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego.