Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury:

Paweł Żmuda
tel. +48 508 210 032
e-mail:dyrektor.gokglowczyce@gmail.com