Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach

Nasz Zespół:

Biuro i kadry
Agnieszka Brzezowska
e-mail: kadry.gokglowczyce@gmail.com

 

Księgowość
Katarzyna Łata

 

Animatorzy/bibliotekarze
Dorota Chmiel
Justyna Klawikowska
Ewa Dąbrowska
Agnieszka Miklis-Kulpa
e-mail: gok.glowczyce@gmail.com